Sätt begreppen ”option” och ”future” tillsammans. Det är ofta tillräckligt för att förvirra även kunniga handlare att tro att de är samma sak. Men medan de har stora likheter är optioner och future skilda handelsinstrument.

En option är ett avtal som ger rätt till sina köpare att köpa den underliggande tillgången till ett fastställt pris (lösenpris). Rätten – inte skyldigheten. Ett future- eller terminskontrakt ålägger däremot köparen (”lång position”) att köpa och säljaren (”kort position”) att leverera en tillgång på en fastställd dag.

Underliggande tillgång kan i båda fallen vara en råvara (t.ex. vete, olja, guld), andelar av aktier, eller något mer oklart objekt såsom ett index. Eftersom ett index bara är en siffra och ingen fysisk leverans är möjlig, hanteras sådana transaktioner kontant.

Futures är en form av standardiserade långtidskontrakt och har värde som mekanism för handelsrisk, förlagspriser, och (liksom optioner) att dra spekulativ nytta av hävstångseffekter.

En jordbrukare vet kanske inte i april exakt hur mycket vete han kan leverera. Insektsangrepp, torka och andra typer av missväxt ger även idag faktiska leveransproblem. Likaså kan han inte förutsäga i april exakt hur mycket efterfrågan kommer att vara i oktober (delvis beror det på tillgången).

Att då sälja ett framtida terminskontrakt tillåter honom att avlasta den risken till någon som är villig att bära den. Han får ett fast pris dvs. åtagande idag, i utbyte mot löfte att leverera varan före ett visst datum i framtiden. På andra sidan avtalet erbjuder köparen ett löfte i dag, att ta emot leverans av varan i framtiden.

Ingen av dessa aktörer vet med säkerhet vad marknadspriset kommer att ligga på slutdagen för kontraktet. Endast marknadspriset dagen då kontraktet signeras.

För kontraktsköparen erbjuder ett framtidskontrakt vissa värden i utbyte mot att acceptera en skyldighet att ta emot (och betala för) en mängd varor till förutbestämd dag och fast pris.

Ett stort värde är, liksom i fallet med optioner, nöjligheten till hävstång. Medan alternativen kräver att betala en premie (vanligtvis omkring 5% -10% av gällande marknadspris), har terminskontrakt ingen inbyggd kostnad (förutom en liten provision).

Köparen måste dock sätta upp en ”i god tro”-deposition, ofta i närheten av 5% av den totala summan. Men den marginalinsättningen tillåter näringsidkaren att kontrollera 10-20 gånger så mycket varor han annars skulle ha fått betala för. Den multiplicerade kontrollen är hans hävstång.

(Obs. Även om det kallas ”marginal” är det är inte samma sak som att köpa aktier ”på marginalen”. I det senare fallet är det en form av upplåning – mäklaren lånar näringsidkaren det belopp som krävs för att köpa samtliga aktier näringsidkaren därefter äger).

I praktiken brukar bara en mycket liten andel av terminskontrakt faktiskt leda till att köparen tar emot leveransen av, säg, 1000 fat olja. Mekaniken bakom scenerna är komplicerad. Vid utgången kan varorna överföras till mäklare som i sin tur säljer till dem, som slutligen använder dem.

För näringsidkaren är utbytet enkelt nog. Alla förändringar i priserna återspeglas i räkenskaperna för handelspartnern vid slutet av varje dags handel. Vid någon punkt i avtalet antingen säljs (det vanligaste resultatet) avtalet eller löper ut.

Jag vill betona att detta är bara mina egna reflexioner och den som tar intryck av det jag skriver och handlar efter det gör så på egen risk. Informationen här är inte avsedd att vara rekommendationer för konkreta affärer, utan är bara teoretiska resonemang.