I mer än trettio år – mellan 1974-2004 – tenderade S & P 500 uppåt, medan CRB (Commodity Research Bureau) tenderade ner. CRB är analogt med Dow Jones Index – en matematisk kombination av varupriser som visar deras rörelse. Det är sammansatt av avvägda genomsnittspriser på olja, kaffe, guld, vete, etc. Men många kunniga investerare fortsätter att handla med råvaror, och för många av dem går det mycket bra. Varför?

En orsak är att index inte berättar hela historien. Allmänna tendenser visar inte detaljerade dag-till-prisrörelser vilket många handlare utnyttjar för att göra vinst. När allt kommer omkring är det i slutet av dagen den viktiga skillnaden visar sig mellan vad du köpte och sålde för, inte absoluta priser.

En annan orsak är den historiska roll råvaror har spelat i handelsstrategier. Eftersom råvaror och aktiekurser tenderar att röra sig i motsatta riktningar, utgör råvaror en del av många intelligenta hedging(säkrings)strategier.

Möjligtvis finns en del av förklaringen i många investerares motstridiga inställning . En skola hävdar, trovärdigt och med historiska data som stöd, att du inte kan tjäna pengar genom att följa alla andra. För att få vinst bör du göra vad andra inte gör. Det är sant för en investeringstyp, och även mellan olika investeringar.

Det är också sant att en väldiversifierad portfölj rymmer något av i stort sett allting: aktier, obligationer, kontanter och – i vissa fall – råvaror. Som en del av en övergripande säkringsstrategi, och för att sprida både risker och intäkter, är det klokt att ha lite av allt. Om obligationer går ner, kan till exempel råvaror gå upp. Inflation tenderar att påverka dem i olika riktningar.

Slutligen är det helt enkelt ett empiriskt faktum att många råvaror har gått upp under flera år. Olja är förmodligen det mest anmärkningsvärda exemplet, medan ädla metaller är typisk påstådd förlorare. ”Förlorare” är dock egentligen missvisande. Priset på guld var på topp för nästan 30 år sedan, sjönk sedan kraftigt, men har sedan dess varit stabilt under större delen av perioden, och har sett en markant ökning de senaste åren, på över 40% sedan 2003.

Vissa skulle hävda att prisökningen på guld kommer att fortsätta en tid framöver. Med tanke på de senaste synpunkterna från Federal Reserve om inflationen kan det mycket väl vara sant. Som med alla investeringar äringen säker. Om man vore det, skulle det inte kallas spekulation.

Bra satsningar finns dock. Världen kommer att fortsätta att konsumera vete, olja, guld, kaffe och andra vanliga råvaror. En annan självklarhet är att vissa av dessa inte kan fyllas på och ju mer man extraherar, desto svårare blir det att få vad som återstår.

Det är säkert riktigt gällande guld. Men nationella regeringar innehar de största lagren. Då trenden går mot att likvidera dessa, kommer det att stå under fortsatt prispress en tid framöver. Kanada, till exempel, eliminerade allt samlat guld perioden 1980-2003.

Oljan får sannolikt också svårare att återhämta sig. Återhämtningen av Nordsjöolja nådde topp för flera år sedan och har minskat sedan dess. Om inte eller fram till dess att radikalt ny teknik kommer in i bilden, eller miljöpolitisk förändring, kommer inte utbudet öka kraftigt. Under tiden fortsätter efterfrågan att stiga, särskilt från Kina.

Alla dessa trendfaktorer bådar gott för bland annat råvaror som del av din portfölj, åtminstone i form av ETF (Exchange Traded Funds). Och det finns även andra fonder inriktade på råvaror. Det finns en ytterligare fördel med dessa investeringar. Vissa tenderar att röra sig i samma riktning som aktier, och inte i motsatt riktning.

Jag vill betona att detta är bara mina egna reflexioner och den som tar intryck av det jag skriver och handlar efter det gör så på egen risk. Informationen här är inte avsedd att vara rekommendationer för konkreta affärer, utan är bara teoretiska resonemang.