Aktier och obligationer är inte vad den oerfarna investeraren vanligtvis tänker på som råvara. Än mindresiktar man in sig på statistiska mått och förändringar i priser på dessa, som liknar guld, vete eller olja. Men eftersom aktier och obligationer (och index mäter prisförändringar) handlas i form av termins- och optionskontrakt, kan de handlas på samma sätt som andra varor.

Då olja fortfarande är den mest omsatta fysiska handelsvaran som handlas på den finansiella terminsmarknaden idag, är den störst av alla kontrakt. Ett av de mest populära är kontraktet för Standard and Poor’s 500 index, S & P 500.

Guldmyntfoten på indexet S & P ger aktörerna en bred överblick över aktiemarknaden som helhet. De företag som ingår i S & P 500 utgör 80% av hela börsvärdet – de 40 bästa bestånden i S & P 500 utgör 50% av den totala.

Det betyder att handlare kan vara säkra på att det inte kommer uppstå några likviditetsproblem, vilket ibland är fallet med vissa andra råvaror.

Det innebär också att riskerna är lättare att bedöma. De tillgängliga verktygen för att mäta och förutsäga S & P 500 är mer tillförlitliga, eftersom det är lättarea att förutsäga aktiekurser än råvaror. Lättare, men inte lätt. Bara som ett exempel: aktierna i S & P 500 erbjuder tillförlitligt den högsta avkastningen under en 30-årsperiod för sådan investering, runt 12% beroende på det markerade området.

Aktiekurserna kan definitivt vara volatila och stora prisfall under en dag har inträffat flera gånger. Men index rör sig typiskt, genom sin utformning, i mindre utsträckning och långsammare än andra priser. Idén att använda ett brett index är just att jämna ut gupp för enskilda aktier i syfte att bedöma den riktning som marknaden som helhet.

Tillsammans med minskad risk och bättre förutsägbarhet får handlare ändå tillgång till andra fördelar som hör samman med terminer och optioner i handel. Marginalprocenttalen ligger på 5-7%-intervall, så hög belåning finns fortfarande, liksom med andra råvarors termins- och optionskontrakt.

Råvaruhandel är ofta mycket kortsiktigt orienterade, med day trading som norm. Men med index trading kan investerare dra nytta av kraftiga svängningar, men ändå ta long-view sikt, liksom de skulle kunna med aktielager.

En gemensam handelsstrategi är till exempel ”rollover” (välta). Tekniken gör att aktörerna intar en lång position i ett terminskontrakt, för att sedan – medan utgången närmar sig – flytta ställning till ett annat avtal med ett utgångsdatum längre in i framtiden.

Denna ”spridda” strategi gör det möjligt att dra fördel av prisskillnader och låga provisioner, samtidigt som man reglerar avvecklingens datum. Den är används när handlare förutspår att priserna snart kommer att gå i önskad riktning, där ”snart” är precis efter det utgångsdatum.

S & P futures index handlas på CME (Chicago Mercantile Exchange), och det finns t o m ett S & P 500 ”E-mini” avtal, vilket medför ett mindre engagemang – en femtedel av standardavtal. Handelsenheten är 50 $ tid för S & P 500 Index. Handelsenhet för standardavtal är $ 250 gånger S & P 500. Dessutom, eftersom det fungerar helt elektroniskt, sker detta utan öppna anbud eller ”pit”-handel och med öppettider nästan dygnet runt.

För aktuella priser och specifika avtal, se CME hemsida http://www.cme.com/.

Jag vill betona att detta är bara mina egna reflexioner och den som tar intryck av det jag skriver och handlar efter det gör så på egen risk. Informationen här är inte avsedd att vara rekommendationer för konkreta affärer, utan är bara teoretiska resonemang.