Det finns mer än ett dussin stora råvarubörserna runt om i världen, vilket speglar spekulationens globala karaktär i dag.

Exempelvis Chicago Board of Trade (CBOT, http://www.cbot.com) handlar med en mängd olika råvarutyper. På börsen kommer näringsidkarna hitta allt från majs, sojabönor, vete och havre till flera metallkontrakt: 300 gram guld, 150 kg silver med nya ”minikontrakt” för båda. Mini är avtal där beloppet som täcks av ett standardavtal är mindre än det traditionella beloppet, vilket möjliggör en lägre investering och mindre prisstegring eller ”tics” (fästingar).

CBOT erbjuder också en rad icke-fysiska ”råvaru” -terminskontrakt. Man handlar med kontakterade statsobligationer: 30-åriga obligationer, 10-åriga anteckningar, 5 års-swaps och annat. En swap är en kombination av kontant handel och framåt – i stil med futures. De används främst för säkring. CBOT handlar också med ett antal index, som Dow AIG Index (ett råvaruindex), och Big Dow (ett index på lager).

I Chicago finns även CME (Chicago Mercantile Exchange, http://www.cme.com) som gjort affärer med råvaror i över hundra år. Börsen gör affärer med levande boskap svin, sidfläsk fläsk och annat vilket speglar dess historia. Timmer, mjölk, smör och även gödsel handlas här.

Men CME har andra, mer esoteriska produkter. Den ger ett E-Mini S & P 500 kontrakt för att göra affärer med Standard & Poor’s 500 Index på lager. Om NASDAQ är mer din stil, erbjuder de E-mini NASDAQ 100 som handlar med ett terminskontrakt på populära index.

Även eurodollar futures handlas här. Men det mest osannolika kontraktet måste vara Weather-derivat; ett terminskontrakt som spekulerar på vädret runt om i världen under olika årstider.

NYMEX är en förkortning för New York Mercantile Exchange. (http://www.nymex.com/index.aspx) och är bland de äldsta i USA. De erbjuder råvaru- och terminshandel på ett brett utbud av olja och metaller. Produkterna har var och en sin egen valutaförkortning. Brent och mini-rå (CL, WS), naturgas (NG), Bensin (HU), eldningsolja (HO, BH), med andra.

Guld (GC), Silver (SI), koppar (HG) och aluminium (AL) erbjuds också. Observera att varans förkortningar inte motsvarar vanliga förkortningar av grundämnet. Terminskontrakt listas även och har egna förkortningar.

En annan storbörs i New York är NYBOT (New York Board of Trade). Det är New Yorks ursprungliga Futures Exchange-börs, och erbjuder kontrakt på kakao, kaffe, socker, FCOJ (frysta koncentrat av apelsinsaft), bomull och andra jordbruksprodukter. Det handhar också icke-fysiska föremål, såsom valutapar, US Dollar Index, den berömda NYSE Composite och mer. NYBOT erbjuder levande prisinfo och kommer en kommande mobiltele-enhet.

Men USA har inte monopol på råvaror och terminsmarknader. En av världens mest aktiva är i London: Liffe (http://www.liffe.com). Den var tidigare känd som London Fox (London Futures and Options Exchange) men har nu slagits samman med Euronext. Börsen handlar med kakao, socker, kaffe, vete, korn, potatis och andra jordbruksprodukter.

Inte långt därifrån ligger historiska London Metal Exchange (http://www.lme.co.uk), en av anfäderna inom ädelmetallhandel. Koppar, bly, aluminium, och flera andra metaller handlas här. Ja, till och med plast.

Japan har också stor börs – Central Japan Commodity Exchange (C-COM, http://www.c-com.or.jp) baserad i Nagoya. Den bildades 1996 genom en sammanslagning av tre andra större börser, och handlar med råvaror: allt från ägg, bensin och fotogen till järnskrot.

Jag vill betona att detta är bara mina egna reflexioner och den som tar intryck av det jag skriver och handlar efter det gör så på egen risk. Informationen här är inte avsedd att vara rekommendationer för konkreta affärer, utan är bara teoretiska resonemang.