Sojabönor är inte sexiga. Utom för råvaruhandlare. Spannmålet tillhör en lågriskgrupp, likväl är den bland de potentiellt mest lönsamma.

Sojabönor började odlades i Kina för tusentals år sedan, och fortsätter att odlas där. De anlände till Amerika på 1800-talet – och användes för att stabilisera segelfartyg – och deras användning som livsmedelstillsats har bara ökat allt eftersom tekniken gått framåt. När grödorna i Kina led stora skador under andra världskriget blev USA en av de största leverantörerna.

Trettioen delstater i USA odlar nu sojabönor. Iowa producerar över 400 miljoner hektoliter och Illinois över 500 miljoner.

Men USA och Asien har nu fått en annan stor konkurrent: Brasilien. Även om man sett minskat utbud de senaste två åren på grund av långvarig torka, har skördarna återhämtat sig och förväntas nå rekordnivåer under 2007. Sojabönor är nu rival till kaffe som (tillsammans med socker) är en av Brasiliens största export. År 2004/5 exporterade Brasilien över 20 tusen ton sojabönor, två tredjedelar mot USA totalt.

Samtidigt fortsätter efterfrågan öka starkt. Enbart amerikanska djur – nötkreatur, höns och grisar – förbrukar över 25 miljoner ton sojamjöl per år. Men det används också vid framställning av dussintals mänskliga livsmedel.

Efterfrågan väntas öka på grund av faktorer som sannolikt inte kommer att förändras inom överskådlig framtid.

Befolkningstalen i större delen av världen fortsätter att stiga. USA: s befolkning är nästan 300 miljoner och ökar fortfarande. Världens befolkning är över 6,5 miljarder. Även om ökningstakten mattas av förväntas nivån ändå fortsätta att öka under flera årtionden.

Sojabönor innebär billig livsmedelstillsats som används i hela världen och som kan föda den växande befolkningen.

Forskning och utveckling på avkastningen från jordbruket fortsätter att avancera. Cirka 1,4 miljarder hektar användes för odling i hela världen år 1961. År 1998, mindre än 40 år senare, användes 1,5 miljarder hektar för att odla dubbelt så mycket spannmål. Det är betydande produktivitetsvinster och framstegen är bara i början.

De senaste decenniernas genetiska forskning har förbättrats och forskare kan nu erbjuda genomförbar genteknik för att motstå sjukdom. 2005 låg siffran för genetiskt modifierade herbicidtoleranta grödor på 87% av sojaproduktionen. Siffran var endast 63% bara två år tidigare.

Rotrost hos sojaböna fortsätter att vara ett problem, men det finns goda skäl att tro att detta kan elimineras under de kommande åren.

Och mat är inte enda användning för sojabönor. USA:s mesta biodiesel framställs av sojabönor, medan Europa använder raps. Majs används för att tillverka etanol. Med stigande bensinpriser fortsätter trycket på att omvandla vissa fordon (t.ex. jordbruksutrustning) till diesel.

Sojabönor i terminskontrakt handlas på CBOT (Chicago Board of Exchange) med standardavtal som täcker 5 000 tunnor. Tic (lägsta pris varierar) är 1/4 cent per skäppa med ett högsta pris (swing) per dag på 50 cent per skäppa över eller under den föregående dagens avräkningspris.

Jag vill betona att detta är bara mina egna reflexioner och den som tar intryck av det jag skriver och handlar efter det gör så på egen risk. Informationen här är inte avsedd att vara rekommendationer för konkreta affärer, utan är bara teoretiska resonemang.