Fundamental analys handlar i huvudsak om att studera faktorer som påverkar utbud och efterfrågan. När utbudet är stort i förhållande till efterfrågan, tenderar priserna att sjunka. När efterfrågan är stor i förhållande till utbudet, stiger priset på en råvara. Men utöver dessa enkla och självklara principer finns en värld av komplexitet. Vad påverkar utbudet och vad påverkar efterfrågan?

Några allmänna faktorer påverkar alla råvarupriser. Skatter, inflationstryck och penningmängd, politiska händelser, väder, transportkostnader och tekniska förändringar spelar alla en roll tillsammans med ett dussin andra orsaker.

Utöver dessa generella faktorer blir utförliga svar kraftigt beroende av vilken vara en näringsidkare är intresserad av.

”Softs” – socker, kakao, kaffe och några till – är jordbruksprodukter som efterfrågas över hela världen. Det är en av orsakerna till att de blir utmärkta råvaror. Som sådana påverkas efterfrågan mest av priset med några mindre inflytande från kulturella faktorer. Sockerefterfrågan är något nedpressad efter tidningarnas skräckhistorier om den påstådda allmänna överkonsumtion och fetma. Tillgången är å andra sidan påverkad av väder, markkvalitet och fukt, transportkostnader, insekter, befolkningsförändringar, etc.

Energikällor som olja och naturgas visar å andra sidan nästan motsatt profil. Tillgången växer mycket långsamt på grund av tekniska och politiska faktorer, samtidigt som efterfrågan har ökat i decennier utan någon skönjbar slutpunkt. Till exempel växer både Indiens och Kinas ekonomier. I båda fallen ger detta en stark efterfrågan på energi för att bygga nya byggnader, tillverkningsanläggningar, värme och kraftverk och ett hundratal andra användningsområden.

Lyckligtvis finns en mängd datakällor tillgängliga oavsett vilken handelsvara en investerare överväger.

Skörde- och väderrapporter från USDA (US Department of Agriculture) finnstillgängliga, direkt eller via mäklare, och är bara ett exempel på en viktig informationskälla om mjuka varor och hårda.

Gruvnivåer och information om nya källor för guld, silver, platina samt ett dussin andra faktorer som påverkar utbudet, är lika lätt att få, ofta i samband med själva handeln. (Se http://www.thebulliondesk.com/ eller http://www.amm.com/ som bara två exempel.)

Man kan knappast undvika att höra nyheter om olja – de diskuteras i oändlighet på förstasidorna i tidningarna. Bakom kulisserna blir saker och ting blir ännu mer intressanta. Offshore Engineer, till exempel, är en utmärkt källa till information om offshore-oljenyheter. (Se http://www.oilonline.com/oe/)

Kaffe är den näst mest omsatta handelsvaran efter olja. Det säger något om världen. Det odlas i ett tiotal länder och har varit populär produkt i över 200 år. Nyligen har dock priserna varit nedåtgående på grund av stora leveranser, även om efterfrågan är fortsatt stark.

Kaffehandel är dock här för att stanna. För data se Internationella kaffeorganisationens hemsida: http://www.ico.org/ och särskilt statistiksidan på http://dev.ico.org/trade_statistics.asp. För aktuella priser se: http://dev.ico.org/prices/pr.htm

Fundamental analys i råvaruhandel har dock en grundläggande skillnad mot aktiemarknaden. Aktiehandel idkas av yrkesverksamma varje dag, men den genomsnittlige investeraren tenderar att se framåt på längre sikt. I handel med råvaror handlar nästan alla investerare på kort sikt. Lägg samman fundamental analys med teknisk analys för att få bästa möjliga vinstchans.

Jag vill betona att detta är bara mina egna reflexioner och den som tar intryck av det jag skriver och handlar efter det gör så på egen risk. Informationen här är inte avsedd att vara rekommendationer för konkreta affärer, utan är bara teoretiska resonemang.