Risk är inte i sig dålig. Utan den skulle det bli färre möjligheter till vinst. Framför allt skulle det inte finnas några alternativ på marknaden alls. Ingen skulle spekulera om prisriktning eller andra faktorer, eftersom risken alltid innebär osäkerhet om framtiden.

Men risk finns i olika smak och grad. Låt oss undersöka några handelsstrategier på tema risk.

Långa bud

Den enklaste optionshandeln är den som vanligen först utförs av investerare för att flytta över aktier eller obligationsinvesteringar, det långa budet. Ett bud är ett avtal som ger rätt att köpa ett underliggande instrumentet till ett fast pris, tillslagspriset. För denna rättighet betalar köparen en ”premium” – kostnaden för alternativet.

När lösenpriset är lägre än gällande marknadspris, säjs alternativet vara ”in the money”, och när det är ovanför är det ”out of the money”. Men oavsett marknadspriset när optionen köptes in, spekulerar köparen i att marknadspriset kommer att ligga över hans kostnad (lösenpris + premie + kommission) innan optionen går ut.

Det belopp med vilket marknadspriset överstiger kostnaden bestämmer storleken på vinsten. I teorin kan marknadens prishöjning pågå obestämd tid, en vinstpotential som kallas ”icke-begränsad”.

Obegränsade möjligheter att göra vinst – men inte utan risk. Den berömda bankiren JP Morgan sa på frågan vad aktiemarknaden bör göra: ”priserna kommer att stiga, och priserna kommer att falla.” När priset faller under, eller underlåter att höja sig över kostnaden för alternativet, förlorar investeraren pengar. I detta fall är dock risken naturligtvis begränsad till optionens belopp (plus en liten avgift).

Dessa typer av alternativ är kloka investeringar för dem med begränsad erfarenhet men som vill dra fördel av hävstångens extra effekt som alternativ. Hävstångseffekt är förmågan att kontrollera mer än du själv äger. Eftersom optionsriset typiskt är omkring 5% av den underliggande aktien, är hävstångseffekten 20:1. Denna multiplikatoreffekt är vad som gör optioner så attraktiva.

Men kontrollera att optionen har tillräcklig likviditet.  Öppna räntan (det totala utestående kontraktet) bör inte vara mindre än 100. Ju högre desto bättre.

långa puts

J. P. Morgan hade rätt, priserna faller ibland. Ibland faller de långt och länge. När en investerare bedömer om detta är sannolikt, kan nästa enklaste handelsstrategi för optioner användas: köp en put.

En put är ett avtal som ger rätt att sälja en tillgång till ett fast pris före eller efter utgångsdatum. Det är lite svårare att förstå, eftersom idén att sälja något som du inte själv äger, är udda.

Precis som med aktiestockar involverar denna handel (tänk dig att optionen utnyttjades) faktiskt ett effektivt sätt att låna aktier och sedan omedelbart sälja dem. Men investeraren ser aldrig den underliggande mekaniken.

I detta scenario spekulerar put-köparen i att marknadspriset kommer att understiga tillslagspriset.

Det är en annan situation där den högsta risken blir utjämnad, denna gång av det pris som betalats för put. Maxvinsten är också begränsad, eftersom marknadspriset inte kan sjunka under noll. Den högsta vinsten i det fallet är lösenpriset minus kostnaden för put.

Liksom med bud väljer du ett underliggande instrument med tillräcklig likviditet, företrädesvis aktier på över 500 000 ADV (genomsnittlig daglig volym). Leta efter öppna räntor över 100.

Den som handlar med optioner bör alltid se till att välja dem med tillräckligt mycket tid kvar för att bedöma marknadens utveckling. Ett alternativ nära utgången kommer att bli billigare (optionsavtal handlas själv aktivt), men med högre risk. Och risker är en dålig sak … ibland.

Jag vill betona att detta är bara mina egna reflexioner och den som tar intryck av det jag skriver och handlar efter det gör så på egen risk. Informationen här är inte avsedd att vara rekommendationer för konkreta affärer, utan är bara teoretiska resonemang.