Det finns idag diagram, mönster och statistiska analyser i så stora mängder att det skulle glädja en medeltida numerolog. Men ingen annan. Ofta verkar det röra sig om en slags matematisk sumpläsning. Men de flesta av de vanligaste verktygen är baserade på betydande empiriska studier av marknaderna.

Det bästa sättet att förklara vad teknisk analys består av, är att jämföra den med dess ärkerival som ibland är dess partner: fundamental-analys.

Grundläggande analys består av att försöka värdera ett finansiellt instrument (en aktie, obligation, etc.) genom att titta på faktorer som påverkar värde. Företagsinkomster, basindustriförhållanden – allt från total ekonomi till vem som innehar VD-fåtöljen.

Teknisk analys ogillar mätningar av saker som tillgångar och skulder och fokuserar mindre på företaget eller specifika branscher. De ser i stället till statistiska mönster bland historiska (både nya och långsiktiga) prisrörelser, volymer och ett stort antal andra variabler.

Några av dessa variabler och mönster tycks svårbegripliga för alla utom för specialister. Lyckligtvis finns det några grunder tillgängliga för den kloke, som kanske likväl endast äger en dödligs hjärna.

En av de mest grundläggande är enkla stapeldiagram. De har funnits i bruk i århundraden i en eller annan form. De består som bekant av välkända vertikala skalor ställt mot horisontell markering.

Längden på stapeln visar prisnivån för instrumentet under senare tid – vanligtvis de senaste 24 timmarna eller handelsdagen fram till denna tidpunkt. Den horisontella markeringen till höger visar öppningspris, den vänstra markeringen visar slutkursen.

Ett antal sådana anges i diagram – för perioder på en vecka, en månad, kvartal, etc. – och bildar mönster. Det är detta mönster som den tekniska analytikern (delvis) använder för att förutsäga hur mönstret kommer att utvecklas – dvs. vad priset kommer att vara en timme, en dag, eller ett par veckor framåt.

Handlare som är starkt beroende av teknisk analys är sällan långsiktiga spelare. Ett antal uppgifter kan hjälpa dig att gissa med större sannolikhet vad som kommer att hända på kort sikt – ungefär som förutsäga regn. Men det är mindre användbart för bedömning av resultat tre månader framåt.

Så kallade Candlesticks (ljusstakar), baserade på den japanska traditionen att spå om risskördar, är en vanlig variant. Förändringen består i huvudsak av ”gödning” av den vertikala pinnen och tillägg av färg för att visa skillnader mellan öppnings och stängningspriser.

Röda remsor används för att visa en slutkurs som är lägre än föregående period, och grönt när instrumentet stängde på högre. Olika former visar – för de invigda – olika rörelser på marknaden.

Optioner, som exempelvis obligationer, tillägger ett element: datum för utgången. Och nya variabler för nya mönster träder i funktion. Då en option som är ett derivat saknar inneboende värde, kan (och tillåts) pris- och volymförändringar uppstå till följd av förändringar i underliggande tillgång.

Några av de variabler som mäter dessa förändringar omvandlas till tekniska grafer.

Exempelvis Delta mäter hur mycket en options pris stiger eller sjunker i förhållande till förändringen i priset på den underliggande tillgången. Theta är måttet på hur mycket en alternativ position vinner eller förlorar under en period – en dag, en vecka, en månad osv. Vega är ett mått på hur mycket en position vinner eller förlorar under volatilitetens förändringar med en viss procentsats.

Lyckligtvis finns det programpaket tillgängliga som möjliggör spårning av dessa och andra variabler. Algoritmer byggs in vilket experter hävdar ska ange trösklar och mönster som signalerar köp eller sälj.

Eftersom det finns dussintals sådana erbjudanden med hundratals olika variabler och mönster, kan bara erfarenheten säga vilka som är meningsfulla och vilka som enbart består av numerologi.

Jag vill betona att detta är bara mina egna reflexioner och den som tar intryck av det jag skriver och handlar efter det gör så på egen risk. Informationen här är inte avsedd att vara rekommendationer för konkreta affärer, utan är bara teoretiska resonemang.