De gamla grekerna är rättvist berömda för att ha uppfunnit en stor del av modern elementär matematik. Men den moderna människan skapade de verktyg som hjälper affärsmän att få alternativ och kvantifiera risker och beräkna priser. Främst bland dessa verktyg finns figurer som grekerna kallade delta, theta, gamma och vega.

Den underliggande matematiken kanske känns tung. Men de grundläggande begreppen är enkla och kan användas av alla näringsidkare för att mäta risker och maximera vinst.

Grekerna baserade på faktorer som sunda förnuftet klarar att säja borde påverka priset på en affär. Det avgörande är den underliggande varans marknadspris, tidpunkt, tillgänglighet samt de korta räntorna. Alla dessa data finns tillgängliga och det är ganska enkelt att förstå varför de påverkar varornas värde.

Ta det tillfälliga marknadspriset till exempel. Det är det fastställda pris till vilket varan, låt oss säja en aktie, skulle köpas eller säljas om affären genomdrevs.

Antag att MSFT (Microsoft) sålde för $ 28 per aktie och den möjlighet som övervägdes var ett bud 31 juni (anmärkning: ”31″ refererar till dagspriset, inte det datum då optionen löper ut). Detta alternativ är ”out-of-the-money” eftersom dagspriset är högre än gällande marknadspris.

Värdet på transaktionen (eller ”premium”) kommer att påverkas av hur långt out-of-the-money alternativet är. Ett mått på denna skillnad är det grekiska Delta.

Delta är ett förhållande som jämför förändringen i priset i förhållande mot tillgång och förändringen i priset vid affären. Om till exempel delta i exemplet ovan var 0,7 kan varje 1 $ ökning av MSFT förväntas öka med 70 cent ($ 0,70).

En näringsidkare behöver inte veta hur man beräknar detta. Bara hur använder det (en bra programvara för handel visar alla fyra greker, dvs. priset, utgångsdatum, osv.). Delta tenderar att öka ju närmare det är utgången av in-the-money. Delta påverkas också av förändringar i den underliggande köpviljan (vilket också ofta tillhandahålls av programvara för handel).

Theta är ett mått för vad som ibland kallas ”tidsförfall” av en affär. Eftersom allt har ett utgångsdatum – och eftersom desto mindre tid kvar, desto mindre sannolikt är det att marknadspriset kommer att gå i önskad riktning – så blir Theta ett mått på risk och värde.

Antag att MSFT den 31 juni prissattes till $ 3 och theta var 0,5. Då, i teorin, är värdet av optionen en säkring med 50 cent ($ 0,50) per dag.

Allt eftersom utgångsdatum närmar sig kan priset förväntas minska i snabbare takt. Ett alternativ med, säg, två dagar kvar, tappar värde snabbare än ett med tre månader kvar. Förändringen återspeglas i värdet av theta.

Jag vill betona att detta är bara mina egna reflexioner och den som tar intryck av det jag skriver och handlar efter det gör så på egen risk. Informationen här är inte avsedd att vara rekommendationer för konkreta affärer, utan är bara teoretiska resonemang.