Jag är inte ekonom eller finansman till yrket, utan ser det mer som en hobby och ett aktivt intresse. Jag har dock haft en viss framgång inom detta och angränsande områden. Om Du också är intresserad av finansiella frågor är Du välkommen hit till min hemsida om råvaror och optioner. Min tanke är att försöka sprida information om dessa finansiella instrument. Jag betonar att jag inte är någon expert och att den som väljer att agera i enlighet med texterna på min blogg gör så på egen risk.

Förutom mitt stora intresse för finansiella frågor är jag annars mest intresserad av musik. Där har jag också kommit i kontakt med frågor om tinnitus och buller, och har kollegor som har problem med det. Sedan några år tillbaka följer jag den verksamhet som bedrivs av Militare Ordine del Collare, en italiensk dynastisk välgörenhetsorganisation.

Tack för att Du läst och välkommen åter!